Obchodní podmínky

Obchodní podmínky nákupu

1) VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Kupující učiněním závazné objednávky stvrzuje, že akceptuje Obchodní podmínky pro dodávku zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou zároveň pro obě strany závazné.

2) OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ A SLUŽEB

Podmínkou pro naplnění platnosti naší elektronické objednávky je vyplnění veškerých požadovaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy, kdy samotná kupní smlouva posléze vzniká dodáním zboží. V jednotlivých, zejména cenově náročnějších případech, si prodávající vyhrazuje právo k vzniku smlouvy potvrzením objednávky nejlépe e-mailem, osobně nebo telefonicky a úhradu finanční zálohy kupujícím.

V případě, že v průběhu doby, kdy bylo zboží objednáno, došlo k výrazné změně kurzu zahraniční měny nebo ke změně ceny či dodávaného sortimentu ze strany dodavatele, má naše firma právo objednávku po dohodě s kupujícím modifikovat nebo od ní jednostranně s okamžitou platností odstoupit. Stejné oprávnění si vyhrazujeme i v případě, kdy výrobce přestane dodávat objednaný produkt nebo uvede na trh novou verzi produktu popřípadě výrazným způsobem změní cenu produktu.

3) POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY

Objednávka je přijata do 24 hodin, potvrzení objednávky vám zašleme e-mailem, nebo sdělíme telefonicky. V nutnějších případech budete o odeslání informováni e-mailem. V případě nejasností Vás budeme samozřejmě kontaktovat.

4) ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY

V případě, že nebylo v původní objednávce účtováno dopravné a hodnota objednávky bude po zrušení položky nižší, než je minimální hodnota pro dopravné zdarma, bude dopravné do objednávky doplněno a zákazníkovi účtováno. 

5) PLATBA ZBOŽÍ

Zboží je možné uhradit několika způsoby:

 • Hotově - platba v hotovosti při osobním odběru zboží na naší provozovně 
 • Dobírka - platba v hotovosti při převzetí zásilky od dopravce
 • Platba převodem (zálohová faktura) - platba bankovním převodem z jakéhokoliv účtu na základě Zálohové faktury, kterou systém po provedení objednávky zašle na Váš kontaktní email. Objednávka nebude vyřízena dříve, než bude platba připsána na náš účet.

6) BALNÉ A POŠTOVNÉ

Objednané zboží vám zašleme:

 • Balíkem (Do ruky, Na poštu, Doporučeně) od České pošty
 • Osobním odběrem v naší provozovně 

Při objednávce a dodávce poštou nad 4.000,- Kč neplatíte poštovné. Je možno zvolit i jiný způsob dopravy a to dle specifikací jednotlivé objednávky. Cena poštovného se může lišit i podle váhy objednaného zboží, ale v zásadě je nastavena podle celkové ceny objednávky. Od objednávky nad 1000Kč poštovné dotujeme, jinak je tvořeno dle ceníků jednotlivých dopravců.

7) DODACÍ LHŮTA

Dodací lhůta je od 2-7 dnů, není-li uvedeno jinak. V případě, že některé zboží nebude skladem, budeme Vás neprodleně kontaktovat.

8) VRÁCENÍ ZBOŽÍ

 • Vrácení zaslaného zboží je možné v souladu s reklamačním řádem a zákonen 367/2000Sb bez uvedení důvodu do 14 dnů (§ 53 odst. 6 OZ). Zákazník tak může vrátit do 14 dnů od převzetí zboží. 
 • Vyjádření prodejce, zda bude žádosti o vrácení zboží vyhověno a zda jsou splněny všechny podmínky, bude spotřebiteli oznámeno maximálně do 5 dnů od data doručení vraceného zboží na adresu dodavatele.

Poukázky uplatněné v objednávce na vracené zboží jsou již dále nepoužitelné.

Zákazník nemá právo na vrácení celé částky:

a) na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení,

b) na dodávku novin, periodik a časopisů,

c) na poškozené zboží,

V případě odstoupení je dodavatel je povinen vrátit spotřebiteli zaplacené finanční částky nejpozději do 30-ti dnů od odstoupení. Toto ustanovení se týká pouze zaslaného zboží a netýká se zboží, které bylo zakoupeno osobně v našich kamenných provozovnách.

 • Zboží musí být vráceno kompletní a v původním stavu bez známek opotřebení.
 • Uveďte také prosím číslo faktury, která byla dodána se zbožím.
 • Do popisu pokud možno uveďte, že zboží je vraceno v zákonné lhůtě 14 dnů. Důvod vracení zboží není nutné uvádět, ale pokud ho uvedete, budeme rádi.

Dále označte zásilku slovy: „VRÁCENÍ ZBOŽÍ“.

Podmínky pro vrácení peněz:
1. Zboží musí být neporušené v originálním obalu, tak aby mohlo být dále nabízeno zákazníkům.
3. Vracíme vám pouze peníze za zboží, nikoliv poštovné a balné. Ve zvláštních případech může být cena vráceného zboží snížena o náhradu nákladů spojených s vrácením zboží v případě odstoupení spotřebitele od smlouvy (viz. následující odstavec).
4. Zboží musí být zasláno pouze běžnou balíkovou poštou, zásilky dobírkou nebudou přijaty.

Náhrada nákladů v případě odstoupení spotřebitele od smlouvy
V souladu s ustanovením § 53 odst. 10 občanského zákoníku, které uvádí, že dodavatel má při odstoupení spotřebitele od smlouvy právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží, může být v takovém případě zákazníkovi od vrácené ceny výrobku odečtena (započtena) finanční částka vynaložených nákladů podle následujícího orientačního sazebníku
:

 • Vyčištění zboží: 100,- Kč/hod (dle skutečného času potřebného na provedení úkonu)

Náhradu nákladů spojených s vyčištěním zboží a nákupem náhradního obalu může každý zákazník vyloučit svým odpovědným přístupem v rámci vrácení koupeného zboží.

V případě potřeby Vám nepoužité a nepoškozené zboží vyměníme za jiný druh. Zboží stačí zaslat doporučeným balíkem (ne na dobírku) na naši adresu. Náklady spojené s vyměňováním nese v plné výši kupující.

 

9) KONTROLA DODÁVKY

Obsah dodávky by si měl kupující zkontrolovat již při převzetí balíku od dopravce za přítomnosti doručovatele nebo při prodeji v provozovně. Pokud je shledána závada (obsah dodávky není kompletní, zboží poškozeno přepravou atd.), adresát by zásilku neměl převzít a reklamovat zásilku by měl přímo u dopravce. Dopravce následně sepíše s adresátem protokol o shledané závadě a zásilka bude doručena zpět odesílateli. Skutečnost o shledané závadě při doručení a sepsání protokolu nám prosím neprodleně oznamte a dohodneme se na dalším postupu, např. novém zaslání zboží.

V případě, že závadu zjistíte později, postupujte prosím v souladu s Reklamačním řádem a níže uvedenými pokyny.

10) REKLAMACE A ZÁRUKA

Případné reklamace vyřídíme k Vaší spokojenosti individuální dohodou s Vámi a v souladu s platným právním řádem. Kupující je povinen zboží po jeho převzetí prohlédnout tak, aby zjistil případné vady a poškození. Za vady vzniklé přepravcem neručíme.

U záručního listu výrobce (dále ZLV) není při zaslání zboží vyplněno datum prodeje. Je to z důvodu, že záruční list může být vyplněn až na základě převzetí zboží spotřebitelem (od dopravce). V případě, že byla zásilka převzata a je v pořádku, doplňte datum v ZLV podle data převzetí zásilky, nebo zašlete záruční ZLV s potvrzením o převzetí zásilky s uvedeným datem převzetí na naši adresu. Následně Vám bude vyplněný ZLV doručen zpět.

Datum na ZLV musí odpovídat datu vystavení dokladu s posunem na dobu přepravy zboží.

Na veškeré zboží se vztahuje zákonná lhůta 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak.

Záruka se nevztahuje na:

a) vady vzniklé běžným používáním 
b) nesprávným použitím výrobku 
c) nesprávným skladováním

Postup při reklamaci:

1) informujte nás o reklamaci telefonicky, e-mailem, či písemně 
2) zboží zašlete jako doporučený balík (ne na dobírku) na naši adresu 
3) do zásilky uveďte důvod reklamace, vaši adresu 
4) doklad o nabytí reklamovaného zboží v našem obchodě

Vaši reklamaci vyřídíme co nejrychleji, nejpozději do 30 dnů od jejího vzniku, tedy převzetí zboží naší firmou. V případě delších reklamací, Vás budeme neprodleně informovat o stavu reklamace.

NEOPRÁVNĚNÁ REKLAMACE!!!!

Při neoprávněné reklamaci (nebude-li zjištěna oznámená závada, nebo půjde-li o závadu nespadající do záruky) může prodávající požadovat úhradu vzniklých nákladů za testování, opravu) podle aktuálního ceníku servisních výkonů a úhradu veškerých nákladů spojených s doručením zboží zpět.

 

Vyhrazuji si právo na překlepy. 

 

 

Nákupní košík

Počet položek: 0

Menu uživatel

Přihlášení | Registrace